Regulamin

Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Regulamin sklepu www.bioonline.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego jest firma Bio-Eko Dorota Misztal- Benidir z siedzibą, w Szydłowcu (26-500) przy ul. Słonecznej 12, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 799-17-14-051

Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich innych zmian

ZAMÓWIENIA

Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej

Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.

Zamówienia dokonane do godziny 12:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w piątek po godz. 16.00, w sobotę po 13, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu roboczym

Realizacja zamówienia następuje:

w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania przez Sklep dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e- maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,

w przypadku zamówień płatnych serwisem Platnosci24.pl (np. kartą kredytową, przelewem mTransfer, multiTransfer, itp.) - w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty),

w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania należności na konto
 Bio-EKo Dorota Misztal-Benidir Słoneczna 12  26-500 Szydłowiec 
BANK PEKAO 79 1240 5732 1111 0010 4719 3032

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT.

Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Po złożeniu zamówienia niezbędne jest jego potwierdzenie drogą  e-mailową lub telefonicznie. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 2 dni będą anulowane.

Sklep www bioonline.pl . zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów

WYSYŁKA

Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika

Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.

Z nami kupujesz bezpiecznie - jeżeli Twoja przesyłka zaginie to wyślemy Ci ją ponownie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w naszym sklepie należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 31 dni od daty jego odebrania.

Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z towarem należy odesłać instrukcje, w tym dotyczące montażu, kartę gwarancyjną i inne podobne dokumenty.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 14 dni od daty zwrotu towaru przez Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego w zamówieniu wedle wyboru Kupującego.

Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) należy go odesłać na adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru oraz opis niezgodności towaru z umową.

Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy bioonline.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w pkt. 7 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, administratorem danych osobowych jest firma Bio-Eko Dorota Misztal- Benidir z siedzibą w Szydłowcu przy ulicy Słonecznej 12

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.

W sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania, zastrzegamy sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

Wszystkie logo oraz znaki towarowe producentów wykorzystane zostały przez e-walizki.pl jedynie w celach informacyjnych. Treść opisów, specyfikacje towarów, teksty, recenzje oraz wszelkie inne treści zamieszczone w serwisie www.bioonline.pl oraz na wszystkich pod stronach stanowią własność firmy uzupełnić dane firmy i nie mogą być kopiowane bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres sklep@bioonlie.pl


Producenci